Общи условия, правила за използване на сайта и политика за защита на личните данни

Платформата „Readimmo BG“ е собственост на “КОЗИСОЙ” ЕООД, ЕИК: 203592303 ,с адрес на регистрация: град Русе, ул. Александровска 1А, МОЛ: Ивайло Шолеков

С регистрацията си на електронната платформа “Readimmo.com”, всеки участник декларира, че е Съгласен с общите условия за ползване на сайта.

 

Политика за поверителност

Readimmo.com не изисква и не иска да получава лични данни, по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни (ЗЗЛД).

Readimmo.com, както и повечето сайтове, автоматично събира информация за апаратните и програмните средства на Вашия компютър. Тази информация може да включва: вашия IP адрес, вид браузър, часове за достъп и съответните уеб сайт адреси. Тази информация може да се използва от Readimmo.com с цел повишаването на качеството на предлаганата услуга и като част от статистическа извадка.

Предоставената информация, както e-mail адрес и информация за плащания, която съобщавате на сайта при регистрация, се използва единствено във връзка с функционирането на Readimmo.com и няма да бъде предоставена на трети лица.

Бисквитки (cookies)

Readimmo.com използва бисквитки (cookies) като част от техническите средства, необходими за правилното му опериране. По всяко време можете да забраните получаването на бисквитки от нашия сайт, чрез настройките на браузъра си. Имайте предвид, че това може да попречи на взаимодействието Ви с нашия и други уебсайтове, например може да не можете да  влезете в определени услуги или акаунти. Тъй като бисквитките се намират на вашия собствен компютър, можете да ги изтриете по всяко време от прозореца за настройки във вашия браузър.

Повече информация може да намерите на страницата ни „Политика за Бисквитки“  (cookies) ––––

Всички платени продукти, имат 15 дневна гаранция за връщане на парите на потребителите.

При констатиране на нарушение на авторските права, Readimmo.com има право да санкционира потребителите нарушили правата, като може да деактивира Потребителски профил и Блокиране на IP адрес.

Личните данни се събират и обработват за следните цели: счетоводни, защита на информационната сигурност и обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.

Личните данни на ползвателя се събират и обработват на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на следното: изрично получено съгласие на Ползвателя на услугата и в Изпълнение на задълженията  към Ползвателите по договорите за използване на услугите.

 

С цел максимална информираност и защита на потребителите при онлайн разплащания, Readimmo.com  в качестовто си на търговец, предоставя следната информация:

–  данни за търговеца: „КОЗИСОЙ“ ЕООД
–  адрес за кореспонденция: град Русе, ул. Александровска 1А
–  телефон за връзка: 0878 871 458
–  email: support@readimmo.com или формата за контакти на сайта
–  цени на стоките и/или услугите са с включени дължими данъци и такси
–  валута, в която са калкулирани цените е български лева
–  условия и начини за доставка на стоки/предоставяне на услуги и цена на доставката: Доставката се извършва по електронен път

Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин, изпратената от Вас лична информация на трети лица.

Readimmo.com има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Readimmo.com има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.

Търговски марки

Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт, са търговски марки или са защитени от Авторското право, които са притежание на техните собственици.

Readimmo.com може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време, ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

Дата на последна актуализация: 14 Януари 2020г.