Кратка история на почти всичко

Самото очарование на Бил към науката започна с една очукана стара учебна книга, която той имаше, още когато беше на около десет или единадесет години и жевееше в Америка. Тя имаше илюстрация, която го завладяваше – диаграма, изобразяваща вътрешността на Земята, както би изглеждала, ако я разрежете с голям нож и внимателно се отстрани около

Виж книгата