Всичко, което трябва да знаете за религията и много повече.

Защо на Божиите хора се случват лоши неща?

Питали ли сте се някога: „Ако Бог ме обича, защо минавам през това изпитание?“ или „Защо има толкова много нещастие, страдание, преследване и несправедливост в света?“ Божиите хора непрекъснато срещат предизвикателства в живота си. Има обаче един фактор, който отличава хората на вяра – надеждата. Дерек Принс, един от най-надеждните библейски учители на двадесети век,

Виж книгата

Силата на Господната вечеря

В тази книга признатият библейски учител Дерек Принс разкрива няколко аспекта на Господната вечеря, които могат да подобрят взаимоотношенията ти с Христос, Църквата и света. Дерек засяга въпроси като: КАКВО Е УНИКАЛНОТО НА ПЪРВОСВЕЩЕНИЧЕСТВОТО НА ХРИСТОС В ЖИВОТА ТИ? КАК ДА СЕ СПРАВЯМЕ СЪС СКЪРБИТЕ И ДЕПРЕСИЯТА В ЖИВОТА? КАК ДА СЕ ПОДГОТВИМ, ЗА ДА

Виж книгата

С какво е толкова важен кръстът

Знаем, че кръстът е исторически факт и символ на християнството. Но дали той има някакво реално значение и стойност за нас днес? Известният библейски учител Дерек Принс обяснява как смъртта на Исус на кръста не само снабдява прошка за греха, но и всичко, от което се нуждаем в живота. Кръстът е: Най-върховната демонстрация на Божията

Виж книгата

Най-силната дума

Простителността стои в центъра на кръста. Той е съставен от вертикала „Бог – аз“ и хоризонтала „аз -другите“. Библията е категорична по този въпрос. Ако не прощаваме, вършим грях, който отваря на врага врата към живота ни и може дори да предизвика гнева на Бога. Но когато прощаваме на тези, които са ни онеправдали, молитвите

Виж книгата

Божествената размяна

Исус Христос кани цялата човешка раса: „Елате При Мен всички, които се трудите и сте обременени и Аз ще ви успокоя.“ (Матей 11:28) Бог има отговор за теб, независимо какъв е твоят товар, нужда или проблем. Но има само едно място, където можеш да намериш този отговор: кръста, на който Исус умря. Само чрез кръста

Виж книгата

Святият Дух в теб

„…Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата.“  – Матей 12:34 Дерек Принс е роден в Индия през 1915г., в британско семейство. Той получава образованието си в две от най-реномираните учебни заведения във Великобритания: Колежа Итън и Кеймбриджския университет. В годините от 1940 до 1949г., е бил професор по  древна и съвременна  философия в Кралския

Виж книгата

Божият план за твоите пари

Бог има план за всички аспекти на живота ти, включително и за този на твоите финанси. В тази книга Дерек Принс показва как да боравим с парите си според Библейските принципи, за да можем да живеем в Божиите благословения и изобилие. Правилното отношение към парите разкрива отношението ти към Бога и произвежда правилните резултати в живота

Виж книгата

Целта на живота

Да извършим Божията воля Имате ли определена и ясна цел в живота си? Дали се носите в житейския си път, люшкани насам-натам от ветровете на навици и мода, подмятани от вълните на обстоятелствата, върху които нямате контрол? Няма нищо по-трагично в човешкия живот от липсата на цел.

Виж книгата

Изцеление на езика

Тъй като в силата на езика има смърт и живот, наложително е да знаем как може да бъде изцелен! Рано или късно всеки християнин разбира, че трябва да контролира езика си. Тогава открива, че не може. Дерек Принс дава на читателя ясни библейски насоки как да направи това. Новият тираж на книгата „Нуждае ли се

Виж книгата

Изгонване на демони

„И тези знамения ще следват повярвалите: в Мое име демони ще изгонват…“ – Марк 16:17   Тук Исус говори за проявлението на свръхестествена сила, която потвърждава свидетелството на вярващите християни. Любопитно е обаче, че днес чуваме твърде малко за изгонване на демони. Време е църквата да превъзмогне „призрачните“ крайности и да се посвети на непредубедено изучаване

Виж книгата

Духовно воюване

„Защото нашата борба не е срещу кръв и плът…“ Независимо дали осъзнават или не, всички вярващи в Библията християни, участват в ежедневна битка срещу силите на злото. В тази книга Дерек Принс ни казва как да водим битката и да спечелим победа за Господната армия от завоеватели.

Виж книгата

Последната заповед на Христос

Исус ни заповяда да отидем и да правим ученици от всички народи, но дали ние искаме да се подчиним? Или се страхуваме и си казваме „Не мога да го направя“. Както Дерек Принс пише в тази книга „Това може би е една от най-големите опасности пред християните днес – страхуваме да престъпим с вяра. Вместо

Виж книгата

Копнеж по Неговото явяване

Когато откриеш какво всъщност е значението на завръщането на Исус, ще можеш да живееш в светлината на Неговото идване. Всеки твой момент ще стане свръхестествено зареден с ново усещане за победа, цел и съдба! Тази лесна за четене книга, изпълнена с надежда, ще ти даде на ново чувство за цел и мисия. Ще ти напомни

Виж книгата

Защо Израел?

Като християни, трябва да признаем безмерния си дълг към Израел и винаги да се молим въз основа на това наше задължение. Думата юдеин се среща осемдесет и четири пъти в Стария Завет и сто деветдесет и два пъти в Новия Завет. От друга страна, думата християнин се среща само три пъти в Новия Завет. Без

Виж книгата

Наследяване на Божиите обещания

Описание Бог те кани на едно пътешествие през земята на Неговите обещания и снабдяване – богатствата на твоето наследство в Христос. Процесът, чрез който влизаш в наследството си е сходен с пътуването на израилтяните в Обещаната земя. Бог им даде конкретен начин, по който да завладеят тази земя: стъпка по стъпка, етап по етап, регион

Виж книгата

Съвети към търсещите

Преди да стане християнин, човек има измамна представа за Божия път на спасение. Тези заблуди често пречат на хората, търсещи Бога да достигнат Исус Христос и да Му се доверят напълно. В Съвети към търсещите Спърджън разглежда именно тези пречки. Той самият се сблъсква с много трудности в пътя си към Христос, макар да има сериозни познания

Виж книгата

Призивът

Проповедите, поместени в тази книга, са изнесени след 1861 г., когато Спърджън се установява в „Метрополитън Табернакъл“, една от най-известните църкви в Лондон. Макар и пригодена за 5 000 места, църквата е събирала по 15 000 души по време на богослуженията, водени от Чарлс Спърджън. Призивът за покаяние към покаяние и вяра в Бога, който

Виж книгата

Лекции към моите студенти

В това ново, пълно издание на Лекциите на Спърджън към студентите му не са спестени примерите, анекдотите и духовитите сентенции на „Принципът на проповедниците“. Включени са и всички откъси от класически автори, които Спърджън цитира. Всеки християнин, който обича Божието Слово, трябва да се запознае с теми като „Бдителността на проповедника“, „Личната молитва на проповедника“,

Виж книгата

Наставление във вярата

„Наставление във вярата е открито, ярко и прекрасно изявление за християнската вяра, написано от Жан Калвин, когато той е на 28-годишна възраст. Днес за нас това е съвършена изповед на учен-хуманист, призован да бъде християнин и служител в объркано и опасно време. Поради тази причина в наши дни написаното от Калвин ни помага да мислим

Виж книгата

Институти на християнската религия 4

Християните в България, дори когато отбелязват Деня на Реформацията, не познават учението на Реформацията, нехаят за Реформацията, а когато все пак чуят нещо от учението на Реформацията, застават открито срещу нея. Като християнско общество, което се присъединява към християнска Европа, е време да променим това отношение към нашите духовни и интелектуални корени. Личността на Жан

Виж книгата

Институти на християнската религия 3

През последните два века евангелското християнство се е поддало на измислиците на светския хуманизъм за човека като мерило за всички познавателни категории. Тази лъжа е била преведена на богословски език като „свободна воля” на човека. Време е за връщане към истинското библейско учение. Третата книга на Институтите на Жан Калвин е добро начало. Жан Калвин

Виж книгата

Институти на християнската религия 2

Мнозина днес си представят християнството преди всичко като “морална религия”: религия, която се занимава главно с поведението на човека, въздържанието от определени страсти и действия, както и налагане на определени морализаторски правила за говорене. Да си християнин, според тях, е просто да си “добър” и “новороден.” Дълбокото познание на вярата, интелектуалните й основи, доктриналната чистота,

Виж книгата

Институти на християнската религия 1

В тази Първа Книга на Институтите Калвин разглежда първостепенния въпрос за християнската религия – познанието за Бога Създател. Без познание за Бога не можем да имаме познание за себе си, защото човекът не е автономен и не е възникнал от само себе си, а е създаден по Божия образ. Бог е необхватен за човешкия ум,

Виж книгата

Библейско християнство

На 14-годишна възраст Жан Калвин (1509-1564) постъпва в Парижкия университет, където учи старогръцки, латински и литература, а по-късно и право. Но през 1533 г., както сам казва: „Бог ме призова чрез внезапно обръщение“. През следващите 1-2 години мнозина идват при него за разяснение на реформаторските възгледи. По това време във Франция много хора са жестоко

Виж книгата

Пътешественикът

Смело може да се каже, че Джон Бъниан е написал най-влиятелната книга на английски (като изключим изданието на Библията Кинг Джеймс). Пътешественикът е много повече от класическо произведение. Целта на автора е неговите читатели да пропътуват заедно с книгата през живота си. Приключенията на главния герой Християн и на неговите другари са представен така картинно,

Виж книгата

Молитвата

На страниците на Молитвата ще откриете част от истинската тайна за дарбата на Бъниан. Животът на този християнин е дълбоко свързан и посветен на Бога и точно по тази причина той е човек на молитвата. Трактатът Молитва в Духа е написан през 1662 г. в затвора „Бедфорд“ като изложение върху „самата същност на молитвата“. С

Виж книгата

Животът и смъртта на господин Злонрав

През 1680г. прочутият английски проповедник Джон Бъниан написва Живота и смъртта на г-н Злонрав – произведение, чиято замисъл и цел е тематично да допълни написаната две години по-рано и радваща се на голям успех алегория „Пътешественикът от този свят до онзи“ и по този начин да завърши един своеобразен цикъл, разкриващ двата пътя, които според Библията човек

Виж книгата

Духовната война

Джон Бъниан придобива широка популярност с Пътешественика. Четири години по-късно пише и друга велика алегория, в която разкрива драматичните борби на човешката душа – Духовната война. Книгата е издадена за първи път през 1682 г. Духовната война е алегорична повест, но за разлика от Пътешественика, която проследява житейския път на християнина, тя навлиза по-дълбоко –

Виж книгата

Демонология

В евангелията приблизително една трета от стиховете, които касаят действителното служение на Исус, говорят за това как Той изгонва демони. Много повече са стиховете, които говорят за освобождаване от демони, от тези, които говорят за спасение от греховете. Освобождаването от демони не е маловажно служение, а е в сърцевината на Исусовото служене на нуждите на

Виж книгата

Християнство и Ислям

„Думите на устата ми и помислите на сърцето ми, да бъдат угодни пред Тебе, Господи, крепост моя и Избавителю мой!“ (Псалом 18, 15) Молят ли се християни и мюсюлмани на един и същи Бог? Преди читателят да започне да чете тази книга, той трябва да знае защо я чете и какво очаква от нея. Ние,

Виж книгата

Сатаната и неговите демони

Дадени са десет доказателства за съществуването на Сатана и неговите демони: 1) Злото в света. 2) Сатанинското обсебване. 3) Грехът в човека. 4) Окултизмът. 5) Поклонниците на Сатана. 6) Езическите небиблейски религии. 7) Демонологията. 8) Смъртта. 9) Животът и делото на Христос. 10) Гонението на християните. Библията учи, че Сатана е отпадналият от Божието присъствие

Виж книгата

Парчета живот

Защо в Библията се разказва за толкова много страдащи хора? Защо се описват последователно срещите на Христос с хора, изпаднали в затруднение? Разбойникът на кръста. Лудият от гробищата. Никодим и неговите съмнения в новорождението. Срамът на Петър. Смущението на Йосиф. Скръбта на Марта. Хора от различни среди, но изпаднали в едно и също положение –

Виж книгата

Елате жадни

Всички знаем какво значи да изпитваш жажда – и физически, и духовно. Копнежът да навлажниш пресъхналите устни може да има огромна сила. Ала пресъхналото сърце – ето това вече не можете да понесете. Нуждаете се от освежаване, и то колкото е възможно по-скоро. Ако душата ви е започнала да се напуква от жажда, ако духът

Виж книгата

Любов, която да даряваш

Трудно ли ви е да обичате? Има ли някой във вашето обкръжение, на когото ви е трудно да простите? Нима милостта е забравена добродетел? Ако проблемите са от такова естество, може би сте забравили първата основна стъпка. Живеете като възлюбен. Бог ви обича. Лично и силно. Други са ви го обещавали и са се проваляли,

Виж книгата

Целунах Момичетата и ги Разплаках

„Лиза Бивиър е една от най-откритите, директни и уцелващи десятката жени на Бога, които познавам. Ето защо можете да бъдете сигурни, че онова, което тя споделя в тази книга, е плод на много молитва, подреден живот, дълбоки взаимоотношения с Бога и сърце, посветено да помага на хората. В едно време, когато жените желаят да се

Виж книгата

Лъвице, издигни се

Събуди се и промени света около теб Събуди се Когато лъвицата се събужда от дрямката си, това представлява един невероятен образ на сила, страст и красота. Дори самото й присъствие владее над пейзажа, предпазва малките й и дава сила на лъва. Когато са събрани заедно, лъвиците се превръщат в творческа и стратегическа сила, действащи като

Виж книгата

Предай се на Бога с любов

Животът на Лиза Бивиър бе смутна буря до момента, в който не откри, че винаги, когато държеше нещата в свои ръце, те тотално се объркваха. Предай се на Бога с любов е нейното пътешествие от страшния трескав контрол към небето на спокойствието и мира под Божия власт. Лиза ни разкрива как да предадем на Бога – живота,

Виж книгата

Истинската Мяра за Жена

Ти си повече от онова, което се вижда отвън Една жена често мери себе си и собствената си стойност според стандартите, определяни от околните. Нейната самопреценка се повишава или спада в зависимост от прищевките на обществото, тъй като тя позволява на другите да контролират мнението й за нея самата. Това често води до депресия и

Виж книгата

Гневете се без да съгрешавате

Конфликтът – той е неизбежен. Ето защо всеки от нас трябва да се научи успешно да се справя с него. Ами ако не се получи? Ако гневът ни е накарал да си изпуснем нервите? Вие сте избухливи и често се разгорещявате. Или пък сте още по-подтиснати и изтормозени от страх, понеже сте насочили разрушителната сила на

Виж книгата

Приближаване

В „Приближаване“ Джон Бивиър ви увещава да не се задоволявате със скучната и безрезултатна сянка на християнството, която знае за Бога, без да Го познава. Тази невероятна покана от Създателя на вселената не включва единствено поклонение пред Него отдалеч с думи и ритуали. Тя ви зове да навлезете в едно взаимоотношение, което е тъй пълноценно

Виж книгата

Необикновен

Задоволете вроденото си желание да се издигнете над обичайното. Не е ли вярно, че копнеем да видим, да преживеем и да извършим необикновени неща? Въпреки това, често се задоволяваме с посредствеността, когато величието е само на една ръка разстояние. Защо историите за героични триумфи над невъзможно изглеждащи ситуации ни привличат така? Гледайки приключенски филми, супергерои

Виж книгата

Под прикритие

Обещанието за защита под Неговата власт Съществува скришно място под сянката на Всемогъщия, където има свобода, снабдяване и защита. Много вярващи търсят свобода и сигурност извън Него в област, където съществува точно противоположното. Подведени са да вярват, че истинската и трайна свобода може да бъде намерена далеч от божествената власт. Под прикритие разобличава подмолните, но тъй

Виж книгата

Глас на един, който вика

Бог възстановява пророческото помазание, за да обърне сърцата на Своите хора към Себе Си. Но често служението на пророка се свежда само до предсказване на бъдещето чрез слово на знание или мъдрост… вместо заявяване на истинското състояние на Църквата. Мнозина, преситени от напомване и повърхностно служение, са готови да приемат истинското пророческо послание. КАКВО ОЗНАЧАВА

Виж книгата

Вратата на дявола

Смятате ли, че сте в безопасност? Бог ни предоставя една съвършена система на сигурност в Духа, една истинска крепост, където да намерим защита, сила и път в трудни времена. Тази крепост е покорство, където можеш да ходиш свободен от греха, защото врагът няма достъп там. Най-голямата форма на духовно воюване за всеки един християнин е

Виж книгата

Да разчупиш страха

Трудно ли ви е да кажете „не“? Страхувате ли се от конфронтациите? Правите ли отстъпки, за да избегнете конфликти? Когато вземате решение, ръководите ли се от това да угаждате на другите? Има ли хора, които контролират живота ви? Ако отговорът дори и на един от тези въпроси е да, тогава „Да разчупиш страха“ е за

Виж книгата

Как да отвърнем, когато се чувстваме онеправдани?

Как реагирате когато: някой от родителите ви ви критикува несправедливо? Ваш колега разпространява за вас неверни слухове, за да ви уволнят? Учителят ви вади душата без капчица милост? Обичайната реакция на подобно лошо отношение е „да се вбесите и да си разчистите сметките“. Но спореед Джон Бивиър възмездието и отмъщението не са част от вашите

Виж книгата

Победа в пустинята

Господи! Къде си? Това ли е викът на твоето сърце? Замрял е духовният ти растеж или дори по-лошо – обърнал се е в противоположна посока? Чудите се дали сте пропуснали Господа или сте Го огорчили по някакъв начин? Може би нищо от това не се е случило. Просто вие сте дошли в… пустинята! Разберете правилно

Виж книгата

Страхът от Господа

Повече от всякога е необходимо да възстановим нещо в нашите църкви, молитви и в личния си живот. Това нещо изгражда близост във взаимоотношенията ни с Бога. Благодарение на него животът ни става истински чист. То ни превръща в Божии чада, водени от Духа. Това нещо е… СТРАХЪТ от ГОСПОДА В тази разтърстваща книга писателят Джон

Виж книгата

Така ли казва Господ?

Как да разберем кога Бог говори? Днес съществува ненаситен глад за пророческо слово от Господа. Наред с искреното желание за истинското, идва и податливостта към едно отиващо в крайности или подправено пророческо служение. В тази книга Джон Бивиър споделя с вас: – как вярно да разпознавате пророчествата; – как да правите разлика между истинския и

Виж книгата

Примамката на Сатана

Да живеем свободни от смъртоносния капан на огорчението   Примамката на Сатана разкрива един от най-коварните капани на дявола – огорчението, чрез което той се опитва да ви отклони от Божията воля. Повечето хора дори не подозират, че са попаднали в този капан на Сатана. Не позволявайте да бъдете измамени! Огорченията ще дойдат в живота

Виж книгата

Пламнало сърце

ГОВОРИ ЛИ В СЪРЦЕТО ВИ СВЯТИЯТ ОГЪН? Исус никога не е приемал хладкостта. Призивът Му е да бъдем пламенни за Него! А откъде да вземем огъня, който да разпали връзката ни? Той никога не иска от нас повече от това, за което ни е дал способности. Ако ви се е сторило, че пламенните взаимоотношения са

Виж книгата

Мир

Наслаждаваш ли се на Божия мир? Всяко новородено дете на Бога трябва да може да се наслаждава на един живот, пълен с Божия мир.  Исус казва в Йоан 14:27 (Разш. Библия): „Мир ви оставям. Моя (собствен) мир ви давам и ви поверявам сега. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето

Виж книгата

ТОЗИ НОВ ЖИВОТ

Изпитвате ли неудовлетворение от живота си? Ако е така, не сте единствените. Толкова много хора са уморени, изтощени, празни и недоволни. Някои са опитали да намерят в религията разрешение на начина, по който се чувстват, но вместо това откриват единствено безжизнени и ненужни правила, които изобщо не могат да следват. Ако сте опитали религия, това

Виж книгата

РЕВОЛЮЦИЯ НА ЛЮБОВТА

Революция – самата дума поражда надежда, разпалва страст и вдъхновява към вярност така, както никоя друга дума в човешкия речник. През цялата история идеята за революцията е възпламенявала лудите глави и окрилявала слабите. Революциите са сплотявали търсещите по-възвишени каузи и са давали на доскоро безцелните мъже и жени смисъл и цел в живота, за която

Виж книгата

Защо, Господи, защо?

Йоан 10:10 казва, че крадецът идва, за да открадне, убие и погуби, но Исус дойде, за да имате и да се радвате на живота. Сатана много иска да ограби радостта ви и да ви попречи да се наслаждавате на живота. Моля се тази книга да ви помогне да се научите как „да оставите Бог да

Виж книгата

Кога, Господи, кога?

Служим на един вездесъщ Бог, който ни наблюдава по всяко време. Бог не може да бъде изненадан. Той знае всичко, преди още то да се е случило. Псалом 139 казва, че Той познава мислите ни преди да сме си ги помислили и знае неизговорените ни думи. Повечето от нас се нуждаем да пораснем в доверие

Виж книгата

Кажи им, че ги обичам

Вярвам, че това, от което хората се нуждаят повече от всяко друго нещо, е личното откровение за Божията любов към тях. Вярвам също така, че върху това откровение се основава победоносният живот на всеки отделен християнин. Ние нямаме нужда от особени знания за Божията любов; нуждаем се от откровение за нея. То може да ни

Виж книгата

Венец вместо пепел

Ако радостта ви е помрачена от някаква емоционална болка, ако сте били малтретирани или сте преживели отхвърляне, насърчавам ви да прочетете тази книга. Ако някога сте ме слушали по радиото или в телевизионните ми предавания, сигурно сте ме чули да говоря за това, че самата аз съм била жертва на тормоз през цялото си детство

Виж книгата

ИЗЦЕЛЕНИЕ НА СЪРЦЕСЪКРУШЕНИТЕ

Изпраща словото Си, та ги изцелява и ги отървава от ямите и унищожението. -ПСАЛОМ 107:20 Словото на Бога ни изцелява и ни избавя. То променя променя нас самите и живота ни. Словото на Бога ще промени вас. В Псалом 1:1-3 Давид пише, че човек, който размишлява върху Божието Слово ден и нощ, ще бъде здраво

Виж книгата

Радостта по пътя към целта

Вярвам, че животът трябва да бъде едно тържество. Твърде много хора не само че не празнуват живота си, но дори не му се радват. Често казвам, че много хора пътуват към небето, но единици се наслаждават на пътешествието. В продължение на години аз бях от последните. Бог ме научи как да се наслаждавам на живота.

Виж книгата

ЗАПОЧНИ СВОЯ НОВ ЖИВОТ СЕГА!

Когато приемете Христос за свой Спасител, в живота ви настъпва една божествена размяна. Вие Му давате греховете и вината Си, срама и позора си, а Той ви дава Своята праведност и правото да стоите пред Бога. Вие Му предавате изхабените области от живота си, а Той ви дава изобилие. Исус иска да ви даде красив

Виж книгата