Какво не могат да купят парите

Живеем във време, в което разполагаме с изключителните възможности да получим всичко желано. Наричаме това пазарна икономика, оправдавайки се, че търсенето определя предлагането. Така се оказва, че с пари можем вече да си купим почти всичко: от бебе до човешки органи; от правото да замърсяваме въздуха до възможността да тестваме опасни лекарства върху доброволци; от

Виж книгата

Да заложиш своята кожа

За управлението и робството в съвременния свят и неудобните теми, за които не се говори. В „Да заложиш своята кожа“ Насим Никълъс Талеб, един от най-влиятелните и проницателни мислители на нашето време, отново се прицелва точно в онова, което никой не успява или не иска да формулира. Това е книга за скритите асиметрии в живота

Виж книгата

Глинена водна тухла

Предговор – Джефри Сакс   СЪДЪРЖАНИЕ Как да намерим изход от бедността чрез предприемачество. Докато конвенционалните благотворителни организации водят до още по-голямо затъване в проблема, предприемачите в развиващите се страни носят промяна. Микрокредитирането е мощен инструмент в борбата срещу бедността. Големите бизнеси не се нуждаят от големи ресурси, а от находчив лидер. Ясната мисия ще

Виж книгата

От нула до едно

По-лесно е да се имитира, отколкото да се сътвори нещо ново. Когато развиваме нещо, което вече знаем, се придвижваме от 1 към n. Но всеки път, когато създаваме нещо ново, се придвижваме от нула към едно. Изобретението е дискретен акт, тъй като в момента на сътворяване, резултатът е единичен, нов и непознат. Тази книга се

Виж книгата